Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Ali Bayram Hitit Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. D. Mehmet Biçkes Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Emrah Aydemir Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Halil Akmeşe Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Sena Arvas Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sena Kösedağ Bozok Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Murat Koçyiğit Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Tamer Kavuran Fırat Üniversitesi

Dr. Fulya Almaz Akdeniz Üniversitesi

Dr. Zeynep Öztürk Yaprak

 

 

Kapat