Önemli Tarihler

  • Özet metin gönderim: 05 Şubat-2 Mayıs 2018
  • Tam metin gönderim: 30 Mayıs 2018 
  • Kabul edilen bildirilerin ilanı: Kabul edilen bildiriler, özet ve tam metin gönderimi yapıldıktan sonraki 10 gün içerisinde ilan edilir. 
  • Günübirlik kullanımlar için de yukarıdaki kayıt dönemleri geçerlidir. 
  • Özet kitapçığının basılması: 1 Haziran 2018 
  • Tam metin bildiri kitabının basılması: 1 Temmuz 2018
  • Kongre kapsamında sunulan tam metin bildiriler, bildiri kitabında basılacaktır.
  • Tam metin bildirilerin hakem süreçleri işletildikten sonra kabul edilmesi durumunda, INJOSS dergisi 2018/2 sayısında yayınlanması: 1 Temmuz 2018 (tercihen)
  • Bu kongrede poster bildiri kabul edilmemektedir. 
Kapat