Konu Başlıkları

I. ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK KONGRESİ

I. INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING CONGRESS

 

Alt dallar: 

-Halkla İlişkiler

-Reklamcılık

-Yeni Medya

-Sosyal Medya

-Kamuoyu Araştırmaları 

-Siyasal İletişim

-Örgütsel İletişim

-Reklam Analizleri

-Araştırma Yöntemleri

-Pazarlama İletişimi

-Kültürlerarası İletişim 

-Kişilerarası İletişim

-Sponsorluk

-Algı Yönetimi 

 

 

Kapat