Kongre Programı

Kongre programı için tıklayınız.

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ

9:30 – 10:30 KONGRE AÇILIŞI

 

İLK OTURUM ALAEDDİN ASNA SALONU  ( 10:30 – 11:30)

10:30 - 10:40  Dr. Öğr. Üyesi Zuhal GÖK DEMİR  “Kurumsal İtibar Kavramı ve Ölçümlenmesi Üzerine Bir Değerlendirme”

10:45 - 10:55 Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ULUDAĞ “Sağlık Bakanlığının Kullandığı Reaktif Halkla İlişkiler Stratejilerinin Değerlendirilmesi”

11:00 – 11:10 Prof. Dr. Nurettin GÜZ, Arş.Gör Hayrullah YANIK  “Kamuoyu Araştırmalarında Veri Derleme Ve Yeni Yöntemler”

11:15 – 11:25 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sena KÖSEDAĞ, Prof. Dr. Kazım Özkan ERTÜRK “Zeytin Dalı Harekâtı’nın Yazılı Basına Yansımaları Üzerinden Türk Basınında Söylem”

 

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ ÜNSAL OSKAY SALONU ( 10:30 – 11:30)

10:30 - 10:40 Doç. Dr. Zülfiye ACAR ŞENTÜRK, Harun KAYRAKÇI “Kurumsal Bilginin Stratejik İletişim Yönetiminde Kullanılması: Bir İlçe Belediyesi Örneği”

10:45 - 10:55 Dr.Öğr. Üyesi  Armağan GÜNEŞ “Plan B” Filmi Çerçevesinde Kültürlerarası İletişim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

11:00 – 11:10 Selin Rabia ÜLGÜDÜR, Nart KULA “Kadınların Üst Düzey Yönetici Olmalarını Engelleyen “Cam Tavan Sendromu’na İlişkin Çalışan Mühendislerin Algıları”

11:15 – 11:25 Doç.Dr. Remziye TERKAN “Terkan Televizyon Reklamlarında Cinsiyet Kullanımı: Biscolata Choco Chips Reklamı Üzerine Bir İnceleme”

 

                                          

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ BETÜL MARDİN SALONU ( 10:30 – 11:30)

10:30 - 10:40 İnanç ALİKILIÇ, Buse ÖZKAN “Bir Sosyal Medya Pazarlama Trendi, Hatırlı Pazarlama ve Etkileyicileri Üzerine Bir Araştırma”

10:45 - 10:55 Dr. Öğr. Üyesi Tuba ÇEVİK ERGİN, Doç.Dr., Nuray YILMAZ SERT, Lala SALMANOVA “Reklamlarda Cinsel Çekicilik Kullanımının Tüketiciler Üzerindeki Etkisi: Biscolata Reklamlarının Youtube Kanalı Üzerinden Netrografik Bir İncelemesi”

11:00 – 11:10 Öğr. Gör. Şükrü MACUN “Türk Sinemasında 1974 Kıbrıs Barış Harekatı”

11:15 – 11:25 Selen ÖZAY, Ebru BÜYÜKDAĞ, Ayşe AYHAN,  Doç. Dr. Nuray YILMAZ SERT  “Türk Dizilerinde Kadın Temsili”

 

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ HIFZI TOPUZ SALONU( 10:30 – 11:30)

10:30 - 10:40 Doç. Dr. Murat SEZGİN, Sibel MÜHÜRDAROĞLU, Dudu “Halkla İlişkiler Bölümü Öğrencilerinin Yüksek Lisans Eğitiminde Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” ÖZTÜRK

10:45 - 10:55, Prof. Dr. Neslihan DERİN, Doç. Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Dr. Fulya ALMAZ “Siyasal Reklamlarda Korku Çekiciliği Üzerine Bir Çalışma”

11:00 – 11:10 Dr. Öğr. Üyesi Fadime DİLBER  “Siyasette Sosyal Medyanın Rolü; AKP, CHP ve MHP’nin Sosyal Medya Kullanım Düzeylerinin Karşılaştırılması”

11:15 – 11:25 Prof. Dr. Metin IŞIK, Arş. Gör. Dr. Simge ÜNLÜ KURT, Arş. Gör. Mustafa Cankut KURT “Halkla İlişkiler Dilinde Örtmece Kullanımı”

 

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ ALİM ŞERİF ONARAN SALONU( 10:30 – 11:30)

10:30 - 10:40 Prof.Dr. İdil SAYIMER  “Yeni Medya Çağında Halkla İlişkiler ve Dijital Hikaye Anlatımı”

10:45 - 10:55 Dr. Öğr. Üyesi Emel BİROL, Doç. Dr. Gülfer BEKTAŞ,  Dr. Öğr. Üyesi Özgül YAMAN “Kuşak Farklılıklarını Anlamak Ve Yönetmek”

11:00 – 11:10 Seval ÜRKMEZ  “Jean Baudrillard ‘In Simülasyon Teorisi Perspektifinden  Evlilik Kurumu Değerlendirmesi”

11:15 – 11:25 Öğr. Üyesi Hakan CENGİZ, Aylin ÇALIŞKAN, Mehmet ŞENEL “Tüketicinin Benzersizlik İhtiyacı ve Popülarite İhtiyacının Marka Algısı ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma”

 

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ İKİNCİ OTURUM ALAEDDİN ASNA ( 11:30 – 12:30)

11:30 - 11:40  Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ULUDAĞ “İl Sağlık Müdürlüklerinin Halkla İlişkiler Faaliyetlerine Bir Bakış”

11:45 - 11:55 Rumeysa KALAN, Hasan Gülmez, Fuat Altun “Toplumun Halkla İlişkilere Bakışıyla İlgili Ampirik Bir Çalışma”

12:00 – 12:10 Doç. Dr. Ayda SABUNCUOĞLU İNANÇ, Arş. Gör. Damla KARŞU CESUR  “Günümüz Yeni Marka Elçileri Olarak Vlogger’ların Tüketici Kanaatleri Üzerindeki Rolü: Tüketici/Takipçi Yorumları Üzerine Bir Araştırma”

12:15 – 12:25 Ömer Süleyman MALKAVİ “Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerine Yönelik Yeni Medya Kullanımı”

 

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ ÜNSAL OSKAY SALONU( 11:30 – 12:30)

11:30 - 11:40  Dr.Öğr. Üyesi  Murat KOÇYİĞİT,  Arş. Gör Büşra KÜÇÜKCİVİL

“Pazarlama Amaçlı Sponsorluk Faaliyetlerinin Tüketici Temelli Marka Değeri Üzerindeki Etkisi”

11:45 - 11:55  Dr.Öğr. Üyesi  Armağan GÜNEŞ “Türkiye’de Reklamcılık : "100 Numaralı Adam"  Film Örneği”

12:00 – 12:10 Dr.Öğr. Üyesi  Murat KOÇYİĞİT, Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇAKIRKAYA

“eWOM Arama Motivasyonları ile Online Kurumsal İtibar Algısı Arasındaki İlişkiyi Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma”

12:15 – 12:25 Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÇALAPKULU, Ramazan ŞİMŞEK “Sosyal Medyanın Reklam Aracı Olarak Kullanılmasında Youtube: Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesinde Bir Araştırma”

 

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ BETÜL MARDİN SALONU ( 11:30 – 12:30)

11:30 - 11:40 Doç. Dr.  Murat SEZGİN, Ahmet ŞEN “Uluslararası Kamuoyu Oluşturmada Stratejik İletişim Yönetiminin Önemi: Zeytin Dalı Harekatı”

11:45 - 11:55 Doç. Dr. Murat SEZGİN, Dursun YILMAZ “Sağlık Çalışanları Perspektifinden Hastalardaki Kamu Hastaneleri Algısı: İzmir Örneği”

12:00 – 12:10 Doç. Dr. Murat SEZGİN, Sibel MÜHÜRDAROĞLU “Halkla İlişkiler Stratejisi Bağlamında Yeşil Halkla İlişkiler Ve İknanın İncelenmesi”

12:15 – 12:25 Doç. Dr. Murat SEZGİN, Ümit ÇAKAR“Stratejik İletişim Yönetimi Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarının Satın Alma Davranışına Etkisi”

 

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ HIFZI TOPUZ SALONU( 11:30 – 12:30)

11:30 - 11:40  Dr.Öğr. Üyesi  Murat KOÇYİĞİT, Ercan AKTAN, Veysel ÇAKMAK “İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencilerinin Halkla İlişkiler Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi”

11:45 - 11:55 Dr. Öğr. Üyesi Ercan AKTAN, Dr. Öğr. Üyesi Murat KOÇYİĞİT, Dr. Öğr. Üyesi Veysel ÇAKMAK “Halkla İlişkiler Dersi Alan Ve Almayan İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Halkla İlişkiler Kavramına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi”

12:00 – 12:10 Berna YILMAZ, Dr.Öğr.Üyesi Kadriye UZUN “İnternet Dizilerinde Ürün Yerleştirmenin Tüketici Davranışlarına Etkisi: Fi Dizisine Yönelik Bir İnceleme”

12:15 – 12:25 Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem KARAKAYA ŞATIR, Doç. Dr. Fulya ERENDAĞ SÜMER “Halkla İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme”

            

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ ALİM ŞERİF ONARAN SALONU( 11:30 – 12:30)

11:30 - 11:40  Prof. Dr. Metin IŞIK,  Ebru YILMAZ “İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”

11:45 - 11:55 Prof. Dr. Metin IŞIK, Arş. Gör. Dr. Simge ÜNLÜ KURT, Arş. Gör. Mustafa Cankut KURT “Yönetim Pratikleri Çerçevesinde Sosyal İnovasyon ve Halkla İlişkiler Bağlantısı”

12:00 – 12:10 Dr. Öğr. Üyesi Ersin DİKER, Dr. Öğr. Üyesi Birgül TAŞDELEN “Filli Boya Televizyon Reklamı Bağlamında, Kadınlar Günü Reklamlarına Yönelik Kadın Ve Erkek İzleyicilere Dair Bir Alımlama Analizi”

12:15 – 12:25 Prof. Dr. Hanife GÜZ , Arş.Gör Gözde ŞAHİN  “Uluslararası Halkla İlişkiler Bağlamında Yer Markası Sarmalından İstanbul Markası Oluşturmada Sosyal Sermaye Alanlarına İlişkin Retoriksel Bir Analiz”

 

 

12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ  ÜÇÜNCÜ OTURUM ALAEDDİN ASNA SALONU ( 13:30 - 14:30)

13:30 – 13:40 Prof. Dr. Metin IŞIK, Arş. Gör. Dr. Simge ÜNLÜ KURT, Arş. Gör. Mustafa Cankut KURT “Girişimcilikte Kurumsal Yapının Gelişmesine Katkı Sağlayacak Bir Aracı Olarak Halkla İlişkiler”

13:45 – 13:55 Ayşegül YILDIZ “Minimalist Yaşam Şeklinde Tüketim Kültürü”

14:00 – 14:10 Prof. Dr. Metin IŞIK, Arş. Gör. Dr. Simge ÜNLÜ KURT, Arş. Gör. Mustafa Cankut KURT “Felsefi Düşünce Bağlamında Halkla İlişkileri Yeniden Düşünmek”

14:15 – 14:25 Dr.Öğr. Üyesi Mustafa KARACA – Leman Nida YILDIRIM “İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Büyükanne Kuralı (Premack İlkesi): Kavramsal Bir Çalışma”

 

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ  ÜNSAL OSKAY SALONU ( 13:30 - 14:30)

13:30 – 13:40 Doç. Dr. Murat SEZGİN, Muhammet Emin SÖZKESEN “Gösteriş Amaçlı Tüketimin Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi: Fırat Üniversitesi Örneği

13:45 – 13:55 Özge Güven AKDOĞAN “Türk Televizyon Reklamlarındaki Toplumsal Cinsiyet Tasarımları Üzerine Bir İnceleme”

14:00 – 14:10 Prof.Dr.Hanife GÜZ, Gözde ŞAHİN “Sosyal Medya İletişiminin Yeni Aracı Olarak Bedenler Ve Benliklerin Dramaturjik Bir Analizi”

14:15 – 14:25 Hilal ŞAHİN, Bedirhan YILDIRIM  “Gözetim Kapitalizmi”

 

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ BETÜL MARDİN SALONU ( 13:30 - 14:30)

13:30 – 13:40 Doç. Dr. Özgür SELVİ, Mustafa DUMAN “Bir Siyasal İletişim Aktörü Olarak Baskı Grupları: Kırıkkale Güç Birliği Örneği”

13:45 – 13:55 Doç. Dr. Burcu ÖKSÜZ, Dr. Öğretim Üyesi Mikail BATU

“Gelecekteki Profesyoneller Halkla İlişkiler Mesleğini Nasıl Görüyor? İzmir’de Bir Araştırma”

14:00 – 14:10 Dr. Öğr. Üyesi Meltem CANOĞLU, Arş. Gör. Gülhan YENİLMEZ

Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Ürün Yerleştirme: Türkiye’de İlk Özgün Dijital İnternet Dizi Projesi Örneği İncelemesi

14:15 – 14:25 Doç. Dr. Burcu ÖKSÜZ, Dr. Öğretim Üyesi Yelda Özlem KÖLGELİER “Marka Topluluklarında Sosyal Medya Kullanımı: Harley Davİdson Örneği”

 

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ  HIFZI TOPUZ SALONU( 13:30 - 14:30)

13:30 – 13:40 Dr.Öğr. Üyesi Hasan Çiftçi “Riskli İnternet Davranışı Olarak Sanal Zorbalık Ve Başa Çıkma Yolları”

13:45 – 13:55 Arş .Gör. Şakir Güler “Halkla İlişkiler Mesleki Kaygı Ölçeği” 14:00 – 14:10

Doç.Dr Zülfiye Acar - Dudu Öztürk “İtibarlı Şirketlerde Kurum İçi Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Kurum Kültürü İle Etkileşiminin Değerlendirilmesi”

14:15 – 14:25 Öğr.Gör Hakan İrak, Prof.Dr. Raci Taşcıoğlu  “En İyi Savunma Hücum!” Anlayışı Bağlamında 1980’lerden 2000’lere Negatif Siyasal Reklamın İzini Sürmek: Shp Ve Chp Örneği”

 

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ  ALİM ŞERİF ONARAN  SALONU ( 13:30- 14:30)

13:30 – 13:40 Sinem ÇETİNKAYA  “Toplumsal Cinsiyet Kavramı: Kadınların Reklamlardaki Tasviri Üzerine Göstergebilimsel Bir Çalışma”

13:45 – 13:55 Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÇALAPKULU, Esengül ÇELENK

“HASTA-HEKİM İLİŞKİSİ Ve İLETİŞİMİ : SAKARYA AĞIZ Ve DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ ÖRNEĞİ”

14:00 – 14:10 Arş.Gör. Hediye AYDOĞAN, Öğr. Gör. Banu KARADEMİR ARUN “Dijital Reklam Okuryazarlığı Ve Online Davranışsal Reklamcılık: Bir Odak Grup Çalışması”

14:15 – 14:25 İdris ŞİMŞEK, Cenk DEREYAYLA  “Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Mesleklerine İlişkin Kaygılarının Nitel Bir Çalışma İle İncelenmesi”

 

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ DÖRDÜNCÜ OTURUM ALAEDDİN ASNA SALONU ( 14:30 - 15:30)

14:30 – 14:40 İnanç ALİKILIÇ, Özge ERGİN “Türkiye’de Özçekim Kültürü Ve Kimlik İnşası: Kadın Ve Erkek Özçekim Fotoğraflarının Bölgesel Farklılıklara Göre İncelenmesi”

14:45 – 14:55 Dilek ULUSAL, Batuhan KALAYCI “Göstergebilimsel Açıdan Coca Cola Ramazan Reklamının Çözümlemesi”

 15:00 – 15:10 Arş. Gör. Dr. Banu KÜÇÜKSARAÇ, Öğr. Gör. Dr. Hakan KÜÇÜKSARAÇ, “Marka İletişimi Bağlamında İnstagram Kullanımı: İçeriğin Kullanıcı Etkileşimi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma”

15:15 – 15:25 Fulya SİMAVOĞLU “Etkinlik  (Event)  Pazarlamasının Marka  İletişimine Etkisinin Göstergebilimsel Çözümlemesi: Akbank Caz Festivali Örneği”

 

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ ÜNSAL OSKAY SALONU ( 14:30 - 15:30)

14:30 – 14:40 Dr. Ögr. Üyesi Emre Vadi BALCI, Muhammet Emin SÖZKESEN

“Kullanımlar Ve Doyumlar Yaklaşımı Perspektifinden Televizyon Eğlence Programları: Survıvor Yarışma Programı Üzerine Bir İnceleme”

14:45 – 14:55 Öğr. Gör. Şükrü MACUN “Rus Büyükelçisi Andrev Karlov Suikastinin Avrupa Basınındaki Sunumu”

 

15:00 – 15:10 Dr. Ögr. Üyesi Emre Vadi BALCI, Dursun YILMAZ

“Kültürlerarası İletişim Kapsamında Suriyeli Sığınmacıların Türk Kültürü İle Etkileşimi: İzmir Örneği”

15:15 – 15:25 Esin DEMİR, Elif TEK “Türkiye Siyasetinde Liderlerin Beden Dili Kullanımı”

15:30-15:40 Dr.Öğr. Üyesi Mustafa KARACA – Leman Nida YILDIRIM “Nispetizm / Mış Gibi Davranışlar: Sosyal Medya Üzerinde Uygulamalı Bir Pilot Çalışma”

 

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ BETÜL MARDİN SALONU ( 14:30 - 15:30)

14:30 – 14:40 Dr. Halil Özcan Özdemir, Doç. Dr. Hakan Vahit Erkutlu, Öğr. Gör. Bedirhan EldenOtantik Liderlik ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkide Demografik Faktörlerin Düzenleyici Etkisi

14:45 – 14:55 Öğr. Gör. Dr. Halil Özcan ÖZDEMİR, Öğr. Gör. Burhan DEMİRDAŞ,  Öğr. Gör. Ömür TOKER, Öğr. Gör. Hüsnüye Neşe ARSLAN, Öğr. Gör. İbrahim AYDIN “Kırşehir Esnafının Ahlaki Olgunluk Düzeyi”

 

15:00 – 15:10 Öğr. Gör. Dr. Halil Özcan ÖZDEMİR, Öğr. Gör. Hüsnüye Neşe ARSLAN “The Dark Side Of Communication: Nomophobia”

 

15:15 – 15:25 İhya ATAMAN, Serhat MASDAR , Doç.Dr. Deniz SEZGİN

“Ürün Yerleştirme Stratejilerinin Hatırlama ve Satın Alma Üzerine Etkisi: "Fi" Dizisi Üzerine Araştırma”  

 

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ HIFZI TOPUZ SALONU ( 14:30 - 15:30)

14:30 – 14:40 Dr.Öğr. Üyesi Üyesi Kemal AVCI “Öğrenci Gözüyle Üniversitenin Kurumsal İtibarı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örnek Olayı”

14:45 – 14:55 Ferhat MALÇAK, Dr.Öğr. Üyesi Kemal ALAYKIRAN, Arş. Gör. Şakir GÜLER “Üniversite Öğrencilerinin Eşya Seçimlerine Etki Eden Unsurlar: Marka, Fiyat Ve Reklam Faktörlerine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”

15:00 – 15:10 Dr.Öğr. Üyesi HASAN ÇİFTÇİ  “Kişiler Arası İletişimde Bir Sosyalleşme Aracı Olarak Sosyal Medya Ortamı”

15:15 – 15:25 Dr.Öğr. Üyesi Kemal AVCI “İletişim Fakültelerinde Girişimcilik Dersinin Önemi

 

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ ALİM ŞERİF ONARAN  SALONU( 14:30 - 15:30)

14:30 – 14:40 Fatih KOÇ, Ümit ALNIAÇIK, Oktay ÇETİN, Sema EKER “Öğrencilerin Halkla İlişkiler Mesleğine Yönelik Değerlendirmelerinin Mesleği Yapma Ve Okulu Bırakma Niyetleri Üzerindeki Etkisi”

14:45 – 14:55 Öğr. Gör. Burak TÜRTEN  “Örgütsel Stres Faktörlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü Şoförleri Örneği”

15:00 – 15:10 Öğr. Gör. Ersen Cemal SONGİL “Sosyal Medyada Çevrimdışı Deneyimlerin Çevrimiçi Kullanımı İle Marka Konumlandırma Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”

15:15 – 15:25 Öğr. Gör.Ömer KARAPINAR-Aşkın Fatma BOZDOĞAN-Erencan ORAL-Şefik TAŞ “Akademisyenlerin Kişisel İtibar Yönetimi Çalışmalarında Yeni Medya Kullanımlarının İncelenmesi: Bir Devlet Üniversitesi Örneği”

 

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ BEŞİNCİ OTURUM ALAEDDİN ASNA SALONU (15:30 – 16:30)

15:30 – 15:40 Dilek ULUSAL, Batuhan KALAYCI “Bilgisayar Oyunlarında İslamofobi”

15:45 – 15:55 Prof.Dr. Neslihan DERİN,  Doç.Dr Özgür DEMİRTAŞ, Dr. Fulya ALMAZ  “Halkla İlişkiler Bağlamında Kent Konseylerinin Sosyal Medya Kullanımı”

16:00 – 16:10 Öğr.Gör Şahin TUĞRUL “Yerel Yönetimlerde Basın Ve Halkla İlişkiler: Mersin Büyükşehir Belediyesi Örneği”

16:15 – 16:25 Öğr. Gör. Mustafa GÜNGÖR “Geleneksel Medya Ve Üniversite İlişkisi: Konya Yerel Gazeteleri Örneği”

 

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ ÜNSAL OSKAY SALONU (15:30 – 16:30)

15:30 – 15:40 Dr. Tevhide Serra Görpe “Halkla İlişkiler Etiği Üzerine Düşünme”

15:45 – 15:55 Yusuf YAZICI “İç Müşteri Mantığı İle İçe Dönük Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Belediye Çalışanları Üzerindeki Etkisi”

16:00 – 16:10 Arş. Gör. Caner ÇAKI“ Birinci Dünya Savaşı'ndaki Propaganda Posterlerinin Korku Çekiciliği Bağlamında İncelenmesi: Büyük Britanya Örneği”

16:15 – 16:25 Emir KARAGÖL “Geçmişten Günümüze Banka Reklam Afişlerinin Görsel Algı İlkeleri Açısından Analizi”

 

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ BETÜL MARDİN SALONU (15:30 – 16:30)

15:30 – 15:40     Arş. Gör. Gülten Adalı Aydın “Tüketim Toplumunda Sağlıklı Olma Trendi: Yeni Pınar Protein Süt Reklamı Üzerine Bir Değerlendirme”

15:45 – 15:55     Öğr. Gör. Kadir Akpınar “Halkla İlişkilerde Reklam Uygulamaları”

16:00 – 16:10   Öğr. Gör. Gönül Akpınar “Kazımkarabekir Halkının Üniversite Algısı”

16:15 – 16:25     Dr. Öğretim Üyesi Ekmel Geçer, Esra Kıymaz “Kurumsal Bir Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Spotları: KADEM Örneği”

 

 

12.05.2018 CUMARTESİ GÜNÜ HIFZI TOPUZ SALONU (15:30 – 16:30)

15:30 – 15:40     Servet Altan “Yeni Medya Sahnesinde Yeni Rol Tanımlarına Yönelik Bir Değerlendirme”

15:45 – 15:55     Prof. Dr. murat Arklan, Arş. Gör. Nurullah Zafer Kartal, Arş. Gör. Hasan Rençber “Türkiye’deki Halkla İlişkiler Derneklerinin Yeni Medya Ortamlarından Yararlanma Biçim Ve Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme”

 

 

13.05.2018 PAZAR GÜNÜ

İLK OTURUM  ALAEDDİN ASNA SALONU( 10:30 – 11:30)

10:30 - 10:40 Öğr. Gör.  Gülsüm ŞİMŞEK “Halkla İlişkilerde İki Farklı Paradigma: Ana Akım ve Eleştirel Akım Halkla İlişkilere Karşılaştırılmalı Bir Yaklaşım”

10:45 - 10:55 Yelda ÜLKER, Nurhan TOSUN, Mevlüt DÖNMEZ “Reklamlarda Mizah ve Cinsel Çekicilik Kullanımının Satın Alma Davranışına Yansıması”

11:00 – 11:10 Can Topaloğlu “Sosyal Medya ve Marka İletişimi (GSM Şirketleri Örneğinde Twitter Kullanımı)”

11:15 – 11:25 Öğr. Gör. Gülsüm ŞİMŞEK  “Siyasal İletişime Halkla İlişkilerde İki Farklı Yaklaşım: Siyasa Uzmanlık ve Müzakereci İletişim Aracı Olarak Halkla İlişkiler”

 

 

13.05.2018 PAZAR GÜNÜ  ÜNSAL OSKAY SALONU ( 10:30 – 11:30)

10:30 - 10:40 Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Nur SADEDİL “Nöropazarlama literatürüne etki eden nörobilim alanlarının ve kavramlarının nöropazarlama bakış açısı ile incelenmesi”

10:45 - 10:55 Esin DEMİR “İnternet Reklamlarının 8-11 Yaş Grubu Çocukları Üzerinde Tüketici Davranışlarına Etkisi”

11:00 – 11:10 Dr. Öğr. Üyesi Hüsamettin AKAR “Hakla İlişkiler Alanıyla İlgili İş İlanlarının Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Rolleri  Açısından Analizi”

11:15 – 11:25 Öğr. Gör. Banu KARADEMİR ARUN, Arş. Gör. Hediye AYDOĞAN “Yaşlı Nüfus Oranı En Yüksek Olan Ülkelerde Ve Türkiye’de Tv Reklamlarında Yaşlı Temsili”

 

 

13.05.2018 PAZAR GÜNÜ  BETÜL MARDİN SALONU ( 10:30 – 11:30)

10:30 - 10:40 Öğr. Gör. Çağatay ENGÜR “Üniversite Öğrencilerinin Reklam Takibinde Medya Araçlarının Ölçümlenmesi”

10:45 - 10:55 Öğr. Gör. Çağatay ENGÜR, Merve ENGÜR “Üniversite Öğrencilerinin Halkla İlişiler Disiplinine Yaklaşımı”

11:00 – 11:10 Öğr. Gör. Çağatay ENGÜR, Emine KAYA, Sümeyye SEZGİN “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”

11:15 – 11:25 Doç. Dr. Hasret AKTAŞ, Öğr. Gör. Yasemin KESKİN YILMAZ, Uzm. Arzu KAZAZ “İkna Sürecinde Ayrıntılanma Olasılığı Kuramsal Çerçevesi”

 

 

13.05.2018 PAZAR GÜNÜ HIFZI TOPUZ SALONU ( 10:30 – 11:30)

10:30 - 10:40 Öğr.Gör. Ümmü Özlem ÇERÇİ “Kurumsal Reklamcılıkta Kadın Algısının Yeniden İnşasına Göstergebilimsel Bir Yaklaşım”

10:45 - 10:55 Öğr. Gör. İhsan TÜRKAL, Prof. Dr. Raci TAŞCIOĞLU “Türkiye’de Halkla İlişkilerin Stratejik Rolü: İnsan Kaynakları Sitelerinde İş İlanları Üzerine Bir İnceleme”

11:00 – 11:10 Kaan GEZ “Reklam Araştırmalarında Nörobilimsel Bir Yöntem Olarak Yüz İfadesi Kodlama Yönteminin Kullanımı”

11:15 – 11:25 Arş. Gör. Caner Çakı “Nazi Almanyası Döneminde Basılan Posta Pullarının Propaganda Amaçlı Kullanımı”

 

 

13.05.2018 PAZAR GÜNÜ ALİM ŞERİF ONARAN SALONU ( 10:30 – 11:30)

10:30 - 10:40      Doç. Dr. Nilsun SARIYER, Uzman Nurhan ÇAKMAK, Uzman Didem ALTUN “İçerik Analiziyle Doğal Reklam Özelliklerinin Belirlenmesi”

 10:45 - 10:55 BETÜL NACAKCI “Sosyal Medyanın İnşa Ettiği Narsist Kişilikler: İnstagram Hesapları Üzerine Bir Analiz”

11.00-11.10        Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sena KÖSEDAĞ, Prof. Dr. Kazım Özkan ERTÜRK “Kamuyu Bilgilendirme Aracı Olarak Hükümet Programlarında Türkiye-AB İlişkilerinin Sunumu”

11:15- 11:25 Doç.Dr.Ayda SABUNCUOĞLU İNANÇ, Öğr.Gör. Mehpare YAĞLICI "Mahrem Mekânlarını Reklam Alanına Dönüştüren Kadınlar: İnstagram’ın Yemek Fenomenleri Üzerine Bir Araştırma"

 

 

13.05.2018 PAZAR GÜNÜ İKİNCİ OTURUM ALAEDDİN ASNA SALONU ( 11:30 – 12:40)

11:30-11:40 Öğr.Gör. Ali Emrah KURTULAN,  Öğr. Gör. Vahit ÖZDEMİR “Kitle İletişim Araçlarının Sosyal Gücü”

11:45-11:55 Öğr.Gör. Ali Emrah KURTULAN, Öğr. Gör. Vahit ÖZDEMİR “Reklam ve Kültürel Değerler”

12:00- 12:10 Öğr. Gör. Mehmet Ozan GÜLADA, Arş. Gör. Caner ÇAKI “Baudrillard'ın Tüketim Toplumu Boyutunda Jil Çorap Reklamı Örneği”

12:15- 12:25 Öğr. Gör. Mehmet Ozan GÜLADA “Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüklerinin Halkla İlişkiler Bağlamında Sosyal Medya Platformlarını Kullanımı”

12:30- 12:40 Dr. Öğr. Üyesi Fatma İNCE “Z Kuşağında İnternet Bağımlılığının Akademik Motivasyon Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma”

Kapat