Dergi Yönetimi

 Genel Yayın Yönetmeni / General Publication Manager


Prof. Dr. Metin IŞIK

imetin@injoss.com

  

Editör / Editor


 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARACA

mkaraca@injoss.com

+90 506 298 17 38

 

    Yardımcı Editörler / Asisstant Editors

 

 Arş. Gör. Caner ÇAKI

ccaki@injoss.com

  

     

İlker İSPİR

iispir@injoss.com

 

      

Leman Nida YILDIRIM

nyildirim@injoss.com

 

Yabancı Dil Koordinatörü / Foreign Language Coordinator

 

Öğr. Gör. Faruk Sadıç 

fsagdic@injoss.com

 

 

 Sekreterya/ Secretary

Yusuf YAVUZ

yyavuz@injoss.com

+90 506 704 14 83

 

 

 

Kapat