Arşiv ve İndeks

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (INJOSS) SAYI/VOL: 2

ISSN 2618-6284

 

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (INJOSS) SAYI/VOL: 2 TAMAMI, TAM METİN (pdf dosyası için tıklayınız)

 “PLAN B” FİLMİ ÇERÇEVESİNDE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (pdf dosyası için tıklayınız)

 AKADEMİSYENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (pdf dosyası için tıklayınız)

BILGISAYAR OYUNLARINDA İSLAMAFOBİ (pdf dosyası için tıklayınız)

BİR SOSYAL MEDYA PAZARLAMA TRENDİ, HATIRLI PAZARLAMA VE ETKİLEYİCİLER: INSTAGRAM FENOMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (pdf dosyası için tıklayınız)

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ: KIRŞEHİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA (pdf dosyası için tıklayınız)

GÖSTERGEBILIMSEL AÇIDAN COCA COLA RAMAZAN REKLAMININ ÇÖZÜMLEMESI (pdf dosyası için tıklayınız)

GÜNÜMÜZ YENI MARKA ELÇILERI OLARAK VLOGGER’LARIN TÜKETICI KANAATLERI ÜZERINDEKI ROLÜ: TÜKETICI/TAKIPÇI YORUMLARI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA (pdf dosyası için tıklayınız)

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (pdf dosyası için tıklayınız)

HASTA-HEKIM İLIŞKISI VE İLETIŞIMI: SAKARYA AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI HASTANESI ÖRNEĞI (pdf dosyası için tıklayınız)

İNTERNET REKLAMLARININ 8-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARI ÜZERİNDEKİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ (pdf dosyası için tıklayınız)

İŞ GÜVENLİĞİNİ KONU ALAN KAMU SPOTU REKLAMLARINDA KORKU ÇEKİCİLİĞİ KAVRAMININ KULLANILMASI (pdf dosyası için tıklayınız)

KAMUOYU ARAŞTIRMALARINDA VERİ DERLEME VE YENİ YÖNTEMLER (pdf dosyası için tıklayınız)

KORKU ÇEKİCİLİĞİ KAVRAMININ TRAFİK KAZALARINI KONU ALAN KAMU SPOTU REKLAMLARINDA KULLANIMI (pdf dosyası için tıklayınız)

KURUMSAL DEĞİŞİM VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ: COMPSTAT ÖRNEK OLAYI (pdf dosyası için tıklayınız)

MAHREM MEKÂNLARINI REKLAM ALANINA DÖNÜŞTÜREN KADINLAR: INSTAGRAM’IN YEMEK FENOMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (pdf dosyası için tıklayınız)

NİETZSCHE VE HEGEL’DE TARİH BİLMECESİ (pdf dosyası için tıklayınız)

NÖROPAZARLAMA LITERATÜRÜNE ETKI EDEN NÖROBILIM ALANLARININ VE KAVRAMLARININ NÖROPAZARLAMA BAKIŞ AÇISI ILE INCELENMESI (pdf dosyası için tıklayınız)

OTANTIK LIDERLIK VE ÖRGÜTSEL SINIZM ARASINDAKI İLIŞKIDE DEMOGRAFIK FAKTÖRLERIN DÜZENLEYICI ETKISI (pdf dosyası için tıklayınız)

REKLAMLARDA CİNSEL ÇEKİCİLİK KULLANIMININ TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİSCOLATA REKLAMLARININ YOUTUBE KANALI ÜZERİNDEN NETNOGRAFİK BİR İNCELEMESİ (pdf dosyası için tıklayınız)

ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI VE PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ (pdf dosyası için tıklayınız)

SANATLA TERAPİ PROGRAMININ BİREYLERİN KAYGI SOSYAL KAYGI VE SAĞLIK KAYGISI DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ (pdf dosyası için tıklayınız)

SOSYAL MEDYA İLETİŞİMİNİN YENİ ARACI OLARAK BEDENLER VE BENLİKLERİN DRAMATURJİK BİR ANALİZİ (pdf dosyası için tıklayınız)

SOSYAL MEDYANIN İNŞAA ETTİĞİ NARSİST KİŞİLİKLER INSTAGRAM HESAPLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ (pdf dosyası için tıklayınız)

SOSYAL MEDYANIN REKLAM ARACI OLARAK KULLANILMASINDA YOUTUBE (pdf dosyası için tıklayınız)

TÜRK SİNEMASINDA GÖÇ KENTLEŞME GECEKONDULAŞMA VE İSTANBUL (pdf dosyası için tıklayınız)

TÜRKİYE’DE REKLAMCILIK 100 NUMARALI ADAM FİLM ÖRNEĞİ (pdf dosyası için tıklayınız)

TÜRKİYEDE ÖZÇEKİM KÜLTÜRÜ VE SANAL KİMLİK PERFORMANSI (pdf dosyası için tıklayınız)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HALKLA İLİŞKİLER DİSİPLİNİNE YAKLAŞIMI (pdf dosyası için tıklayınız)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKLAM TAKİBİNDE MEDYA ARAÇLARININ ÖLÇÜMLEMESİ (pdf dosyası için tıklayınız)

YER MARKASI SARMALINDAN İSTANBUL MARKASI OLUŞTURMADA ÇAĞRIŞIMSAL SERMAYE ALANLARINA İLİŞKİN RETORİKSEL BİR ANALİZ (pdf dosyası için tıklayınız)

YEREL YÖNETİMLERDE BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ (pdf dosyası için tıklayınız)

SOSYAL BÜTÜNLEŞMEDE AHİLİĞİN ROLÜ (pdf dosyası için tıklayınız)

BİR SİYASAL İLETİŞİM AKTÖRÜ OLARAK BASKI GRUPLARI: KIRIKKALE GÜÇ BİRLİĞİ ÖRNEĞİ (pdf dosyası için tıklayınız)

İNTERNET GAZETELERİNDE DİJİTAL DOĞAL REKLAMLARIN İÇERİK ANALİZİYLE İNCELENMESİ (pdf dosyası için tıklayınız)

YENI MEDYA SAHNESINDE YENI ROL TANIMLARINA YÖNELIK BIR DEĞERLENDIRME (pdf dosyası için tıklayınız)

 

 

Kapat